การระบุที่มาของการปนเปื้อนสารตะกั่วในดินเมือง

การระบุที่มาของการปนเปื้อนสารตะกั่วในดินในเมือง และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเด็กที่สูดดมหรือกลืนกินสิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนการทดสอบเหล่านี้ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีวิธีใหม่ในการติดตามมรดกของการปนเปื้อนที่ยังคงมีอยู่ในดินในเมืองบางแห่งเป็นเวลาหลายสิบปีหลังจากการห้ามของรัฐบาลกลางยุติการใช้สีตะกั่วและน้ำมันเบนซินอย่างแพร่หลาย

การทดสอบเหล่านี้เพื่อประเมินการปนเปื้อนของตะกั่วในดินรอบๆ เมือง Durham รัฐนอร์ทแคโรไลนา แต่สามารถใช้ในเมืองที่คล้ายกันได้ทุกที่การศึกษาการปนเปื้อนสารตะกั่วในดินเดอร์แฮมที่นำโดยดยุคซึ่งตีพิมพ์เมื่อต้นปีนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในขณะที่ระดับตะกั่วในดินในเมืองรอบๆ เดอรัมลดลงโดยรวม จุดปนเปื้อนยังคงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินฐานรากรอบๆ บ้านเก่าและอพาร์ตเมนต์ อาคาร น่าจะเป็นมรดกของการใช้สีตะกั่วในบ้านเหล่านี้ การทดสอบใหม่นี้สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างอัตราส่วนไอโซโทป หรือลายนิ้วมือทางธรณีเคมีที่มีลักษณะเฉพาะของการปนเปื้อนตะกั่วจากแหล่งต่างๆ รวมถึงควันไอเสียรถยนต์ก่อนปี 1970 สีตะกั่วจากยุคนั้น หรือตะกั่วจากแหล่งบรรยากาศล่าสุด การวัดค่าไอโซโทปกัมมันตภาพรังสี Caesium-137 ซึ่งเกิดจากผลเสียจากการทดสอบอะตอมของยุคสงครามเย็น ในตะกั่วเป็นตัวบ่งชี้เพิ่มเติมว่าตะกั่วเกิดก่อนปี 1970 และเกิดจากการปนเปื้อนแบบเดิมมากกว่าแหล่งที่มาล่าสุด